Skip to main content

Hyvän puunkorjuun merkitys on metsästä saatavan tuloksen kannalta hyvin merkityksellinen

Puutavaranhakkuussa on saatava paras taloudellinen hyöty

Yhteismetsän hakkuut suoritetaan pääasiassa koneellisina hakkuina. Hakkuissa laatu määritetään ja katkonta suoritetaan niin, että puusta saadaan paras saatavissa oleva taloudellinen tulos metsänomistajalle.

Metsänomistajalla on paras tietämys ja pyrkimys katkonnasta, että puutavara jaetaan koneellisessa puutavaranhakkuussa sopimuksien mukaan niin, että metsänomistajalle moninverroin arvokkaampi normaalitukki tulee tarkasti otetuksi talteen minimilatvaläpimittaan asti. Siirtymiä muihin puutavaralajeihin ei saa tulla niin, että hakattavasta puustosta tuleva arvo metsänomistajalle laskisi mahdollisimman korkean arvon sijaan. Koneellisessä puunkorjuussa tukin apteeraus vaatii kovaa ammattitaitoa ja asennetta parhaaseen tulokseen pääsemiseksi. Normaalitukin arvo voi olla leimikon puutavarakertymästä jopa yli 90%.

Puutavaran laadun määrittäminen, katkonta ja mittaus tulee tehdä oikein

Kaikista vaikuttavinta metsänomistajalle on virheet hakkuussa niin, että normaalitukkia siirtyy moninverroin vähäarvoisempiin parruihin (ns. pikkutukkeihin) laskien puustosta saatavaa arvoa. Tavaralajihakkuussa mahdollinen normaalitukkien 3-4 m mittojen puuttuminen tai puutteelisuus tekee apteerauksesta vieläkin vaativampaa.  Puutavaran mittaus asianmukaisesti vaatii koulutusta ja tarkkuutta sekä ennenkaikkea oikeaa asennetta työhön. Paras on, että asiat huolehditaan etupainotteisesti, että kaikki osalliset ymmärtävät hakkuuntuloksen merkityksen metsänomistajalle sekä puunostajalle.

Metsäautotieverkosto on tärkeä osa puunkorjuun onnistumista

Puutavara metsästä lähikuljetetaan yhteismetsän tieverkoston 

varteen, josta suoritetaan kaukokuljetukset  puutavaran käyttöpaikkoihin Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin, joskus kauemmaksikin.