Metsästys

Kuusamolainen Hyöteikön yhteismetsä myy hallinnoimilleen alueille pienriista-, hirvi– ja karhulupia. Hyöteikön alueet ovat metsästysmaina monipuolisia. 

Hirven metsästys

Hirvi

Hirviluvat myydään tarjousten pohjalta. Hyöteikön yhteismetsän hirviluvat ovat suuren kiinnostuksen alaisia maittemme tunnetusti hyvien hirvimaiden takia. Vuonna 2013 hoitokunta sai neuvoteltua naapurialueiden kanssa maanvaihdoista niin, että Hyöteikön yhteismetsän maat Pöytälehdosta Hoikkaan yhdistyivät yhtenäiseksi  Pöytälehdon hirvenmetsästysalueeksi ja näin Hyöteikön yhteismetsän mailla on entistäkin paremmat hirvenmetsästykselliset olot ja yhtenäisemmät alueet. 

Hirvimäärät ovat Pohjois- Suomalaisittain korkeat. Hyöteikön yhteismetsän maat karhualueina ovat tunnetusti hyvät. 

Pienriistan metsästys

Metso

Pienriistalupat oikeuttavat metsästämään Hyöteikön yhteismetsän alueella säännösten mukaisesti pienriistaa valtakunnallisten metsästysaikojen mukaisesti.

Pienriistan saaliskiintiöt
Viikko/3 vrk voi ampua yhden metsolinnun tai viisi lintua yhteensä. 1 vrk:n luvalla voi ampua yhden metsolinnun tai yhteensä kolme lintua.

Raatevaaran ja Pöytälehdon palstoilla saa metsästää pienriistaa Syyskuun 10-30 päivä välisenä aikana ja Selkävaaran palstalla koko pienriistan metsästys ajan ostetusta luvasta riippuen.

Myytävänä 2 aikuisen hirven pyyntilupaa vuodelle 2021

Hirviluvat ovat yleisessä tarjouskilpailussa.
Lähetä kirjallinen tarjous 13.8.2021 mennessä, suljetulla kirjeellä osoitteeseen

Hyöteikön yhteismetsä
Santeri Ivalontie 1c9
93600 Kuusamo

 • Raatevaaran palsta, yksi aikuinen hirvi 
 • Pöytälehdon palsta, yksi aikuinen hirvi

Tarjoukset tehtävä palstakohtaisesti . Molemmilla alueilla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Selkävaaran palstaa pidetään vara-alueena.

Tiedustelut iltaisin puh. 040 825 4404/Esa Kurvinen

Osta pienriistalupa Kuusamoon 2021

Luvat oikeuttavat metsästämään Hyöteikön yhteismetsän alueella säännösten mukaisesti pienriistaa Valtakunnallisten metsästysaikojen mukaisesti. Luvan voimassaolo edellyttää, että maksutietoihin on merkitty päivämäärät lupa-ajankohdasta. Maksutietoihin on merkittävä luvan ostaneen henkilön nimi. 

Hinnat
1 vrk/30 euroa
3 vrk/60 euroa
viikkolupa 100 euroa

Luvan voi maksaa suoraan tilille FI91 5194 0710 0032 81
Kuittiin merkintä mikä lupa ja ostajan tiedot selvästi.

Pienriistan saaliskiintiöt

 • viikko/3 vrk voi ampua yhden metsolinnun tai viisi lintua yhteensä
 • 1 vrk:n luvalla voi ampua yhden metsolinnun tai yhteensä kolme lintua

Raatevaaran ja Pöytälehdon palstoilla saa metsästää pienriistaa Syyskuun 10-30 päivä välisenä aikana ja Selkävaaran palstalla koko pienriistan metsästys ajan ostetusta luvasta riippuen.

Osta Karhulupa Kuusamoon 2021

Voimassa karhunmetsästyskauden alusta, niin kauan kuin karhunkaatolupia riittää. 

Karhunmetsästysluvan hinta on 40 € kausi ja kaatomaksu 100€. Luvan voimassaolo edellyttää luvan maksua etukäteen sovitusti.

Tiedustelut
hyoteikon@yhteismetsa.fi tai 040 825 4404

Muuta metsästykseen liittyvää

 • Metsäkauris on rauhoitettu
 • Pienriistalupa oikeuttaa metsästämään majavaa.
 • Yhteismetsän kolme laavua ovat myös metsästäjien käytössä.
 • Jos Hyöteikön yhteismetsä ei saa hirvenpyyntilupia niin paljon kuin haetaan, yhteismetsä varaa oikeuden muutoksiin.

 • Kaikki metsästys tulee tapahtua metsästyslakien ja -säännösten mukaisesti sekä Hyöteikön yhteismetsän päätökset huomioiden.
 • Yhteismetsän hoitokunta järjestää Hyöteikön yhteismetsän alueilla metsästyksen valvontaa.
 • Maksa lupa sovitusti ennen metsästyksen aloittamista.
 • Valtion kaatomaksut tulee erikseen luvan saajan maksaa saamansa saaliin perusteella lupien tultua käytetyksi.
 • Hirvilupaan kuuluu mahdollinen karhunmetsästysoikeus hirvenmetsästysajalle. Mahdollisesta karhunkaadosta on erillinen kaatomaksu luvanostajalle.

  Hyöteikön yhteismetsän hoitokunta

  Tiedustelut hyoteikon@yhteismetsa.fi tai  040 825 4404

  Oheispalvelut

  • Metsästysmailla on useita laavuja taukopaikoiksi.
  • Kaadettu hirvi on mahdollista toimittaa paloiteltuna ja pakattuna jälkitoimituksena.
  • Majoituspaikkoja metsästäjille
   www.hossa.fi
   Närängän vuokratupa

  Ruokailumahdollisuudet

  Mukavia erähetkiä Hyöteikön yhteismetsässä metsästysluvan ostajille!