Skip to main content

Vuoden 2023 pienriistaluvat myynnissä

Luvat oikeuttavat metsästämään Hyöteikön yhteismetsän alueella säännösten mukaisesti pienriistaa valtakunnallisten metsästysaikojen mukaisesti . Luvan voimassaolo edellyttää, että maksutietoihin on merkitty päivämäärät lupa-ajankohdasta. Maksutietoihin on merkittävä luvan ostaneen henkilön nimi.

Hinnat ja ostotavat