Skip to main content

Metsästysluvat osakkaille

Hyöteikön yhteismetsä myy osakkaille metsästyslupia 2023. Luvat oikeuttavat metsästämään säännösten mukaisesti pienriistaa poislukien hirvi. Pienriistaluvan ostanut osakas voi metsästää myös karhua em. luvalla

 • Osakkaan pienriistan/karhun metsästysluvan hinta on 20€/metsästyskausi.
 • Lupa on voimassa, kun maksu on suoritettu ja maksutietoihin on merkitty metsästävän osakkaan nimi.
 • Osakkaalla ei erillistä saaliskiintiötä. 
 • Mahdollisesta karhunkaadosta Hyöteikön alueille ei osakkaalta peritä kaatomaksua.  
 • Myytyihin hirvilupiin kuuluu karhunmetsästysoikeus.

Luvan ostaminen

Osakkaiden tulee maksaa aikoessaan metsälle edellä mainitut lupamaksut ennen metsästyksen aloittamista Hyöteikön yhteismetsän tilille

FI91 5194 0710 0032 81

 • Maksukuittiin on kirjoitettava lisätietoja kohtaan metsästäjän nimi.
 • Osakkaan on huolehdittava tämän sivun mukaisesti maksun oikeellisuudesta.
 • Maksukuittin kopio on oltava mukana metsästäessä.
 • Lupa on voimassa, kun maksu on suoritettu tämän sivun mukaisesti.
 • Pyydettäessä saat postitse karhunmetsästys- ja pienriistanmetsästysalueiden kartat yhteismetsältä.

Kaikki metsästys tulee tapahtua metsästyslakien ja -säännösten mukaisesti sekä Hyöteikön yhteismetsän päätökset huomioiden.

Suomen riistakeskuksen asettamia mahdollisia rajoituksia

 • Hoitokunta voi keskeyttää lupien myynnin kesken vuoden esimerkiksi riistakantojen koon perusteella.
 • Yhteismetsän hoitokunta järjestää Hyöteikön yhteismetsän alueilla metsästyksen valvontaa.